Gwneud cais am Gynllun Grant Trydydd Sector ar gyfer cymorth dementia

Uncategorized @cy, Regional Integration Fund, Gronfa Integreiddio Ranbarthol

Gwneud cais am Gynllun Grant Trydydd Sector ar gyfer cymorth dementia

Mae cynllun grant capasiti cymunedol newydd gyda dwy flynedd o gyllid ar gael.    

Darllen mwy
Craidd cyd-gynhyrchu yw adeiladu perthynas a datblygu ymddiriedaeth, meddai Jenny Mushiringani Monjero

Blogs

Craidd cyd-gynhyrchu yw adeiladu perthynas a datblygu ymddiriedaeth, meddai Jenny Mushiringani Monjero

Mae cyd-gynhyrchu’n air y bydd llawer o bobl yn ei ddweud, ond beth mae’n ei olygu, a sut allwn ni wneud hyn yn effeithiol yng...

Darllen mwy
Ydych chi’n poeni am ddementia? Y cam cyntaf yw gofyn am gyngor, meddai Lowri Morgan, Rheolwr Rhaglen Dementia, ym Mwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg.

Blogs

Ydych chi’n poeni am ddementia? Y cam cyntaf yw gofyn am gyngor, meddai Lowri Morgan, Rheolwr Rhaglen Dementia, ym Mwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg.

Gall derbyn diagnosis o ddementia fod yn brofiad erchyll. Fodd bynnag, po gynharaf fydd rhywun yn cael diagnosis,...

Darllen mwy
“Mae hi mor anodd gweld rhywun rydych chi’n ei garu’n diflannu o flaen eich llygaid.”

Blogs

“Mae hi mor anodd gweld rhywun rydych chi’n ei garu’n diflannu o flaen eich llygaid.”

Isod byddwn ni’n cwrdd â Richard, y cafodd ei fam, Peggy, ddiagnosis o ddementia yn 2021. Mae Richard...

Darllen mwy
“Hi’n bwysig i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan ddementia gael llais wrth lunio gwasanaethau a chymorth”

Blogs

“Hi’n bwysig i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan ddementia gael llais wrth lunio gwasanaethau a chymorth”

Isod rydym yn siarad â Rob Richards, Nyrs Arweiniol mewn iechyd meddwl ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm...

Darllen mwy
“Pan rydym i gyd yn dod at ein gilydd, rydym yn gwneud pethau yn well i bawb.”

Blogs

“Pan rydym i gyd yn dod at ein gilydd, rydym yn gwneud pethau yn well i bawb.”

Dewch i gwrdd â Lowri, ein Rheolwr Rhaglen Dementia. Darllenwch ei blog am ei gwaith, a pham ei...

Darllen mwy
Hwb hyfforddiant a thai unigryw yn cael ei agor gan y Gweinidog

Newyddion

Hwb hyfforddiant a thai unigryw yn cael ei agor gan y Gweinidog

Mae canolfan hyfforddiant a phreswyl unigryw wedi cael ei agor heddiw (Mawrth 22, 2023) ym Merthyr Tudful, gan...

Darllen mwy
Ymgyrch newydd wedi’i lansio i godi safonau a gwella gofal dementia yng Nghwm Taf Morgannwg

Newyddion

Ymgyrch newydd wedi’i lansio i godi safonau a gwella gofal dementia yng Nghwm Taf Morgannwg

Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio heddiw i godi safonau a gwella gofal dementia ledled Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont...

Darllen mwy

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.