Gwybodaeth a chyfleoedd i wirfoddoli yn ein rhanbarth.

Gwirfoddoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ynghylch amrywiaeth o gyfleoedd i wirfoddoli sy’n gweddu i bob oedran a phob gallu.

Mynd i’r dudalen

Gwirfoddoli yn RhCT

Mae Interlink yn darparu gwybodaeth am y cyfleoedd diweddaraf i wirfoddoli gyda'u prosiectau yn RhCT, gan gynnwys sut i gysylltu â nhw.

Mynd i’r dudalen

Gwirfoddoli ym Merthyr Tudful

Mae Gweithredu Gwirfoddol Mae Merthyr Tudful (VAMT) yn darparu gwybodaeth ynglŷn â gwirfoddoli a sut i gysylltu â'r tîm.

Mynd i’r dudalen

Rhagor o gyfleoedd

Cofrestrwch fel gwirfoddolwr a chwiliwch am gyfle addas i chi trwy fynd i wefan Gwirfoddoli Cymru.

Mynd i’r dudalen

Gwirfoddoli i helpu pobl hŷn

Mae gwirfoddolwyr Age Connects Morgannwg yn helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd pobl hŷn. Rhagor o wybodaeth.

Mynd i’r dudalen

CyCysylltu Rhondda Cynon Taf

Cysylltu Rhondda Cynon Taf yn cysylltu pobl, cymunedau, grwpiau a sefydliadau yn Rhondda Cynon Taf.

Mynd i’r dudalen

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.