Croeso i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg. Ein nod yw gwella lles pobl sy’n byw yn RhCT, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful a’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar eu cyfer.

Rydym wedi lansio ymgyrch newydd i godi safonau a gwella gofal dementia ar draws Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful.

Ymunwch â ni i lywio’r ffordd y mae gofal a chefnogaeth yn edrych i bobl sydd â dementia, gofalwyr a’u teuluoedd.

Pan rydym i gyd yn dod at ein gilydd, rydym yn gwneud pethau yn well i bawb.

Darllen mwy

"Trwy gymryd camau cadarnhaol gyda’n gilydd, gallwn ni sicrhau bod CTM yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo."

Y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (RIF) yn gronfa newydd dros bum mlynedd a fydd yn helpu i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Darllen mwy

Cynllun Ardal Rhanbarthol

Rydyn ni wedi gweithio gyda phobl â phrofiadau byw, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i lunio ein blaenoriaethau rhanbarthol. Dysgwch sut y gwnaethon ni hyn yma.

Darllen mwy

Ein cymunedau

Cewch wybod sut rydyn ni'n rhoi cymorth i gymunedau Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yma.

Darllenwch ragor

Cymryd rhan

Credwn y dylai ein gwaith gael ei arwain gan bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Darganfyddwch sut y gallwch chi gymryd rhan yma.

Darllen mwy

Cyllid

Mae’n bwysig bod pobl yn cael y gwasanaethau iawn, ar yr adeg iawn. Mae ffrydiau cyllid yn cael eu rheoli trwy ein Huned Gomisiynu Rhanbarthol.

Darllen mwy

Y Ganolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella

Mae'r Ganolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella yn edrych ar ffyrdd newydd o wella gwasanaethau a’u newid er gwell.

Darllen mwy

Gwrandewch ar ein podlediad diweddaraf

Our stories

Read about the projects across the region that are making a real difference.

Diwrnod creadigrwydd iechyd meddwl a lles yng Nghymdeithas Gymunedol Gilfach Goch

Cafodd plant a phobl ifanc eu gwahodd i gymryd rhan mewn diwrnod creadigol yng Nghymdeithas Gymunedol Gilfach Goch. Aethon nhw ati i greu ffilmiau, ysgrifennu caneuon a chreu dyluniadau i ddangos beth

Darllenwch ragor

Caredigrwydd yn ystod y cyfnod clo

Beth yw caredigrwydd I breswylwyr ledled y rhanbarth?

Gwyliwch y ffilm yma

Cymdogion Da

Mae Colin yn hoff o gerddoriaeth sy'n byw ar ei ben ei hun, ac roedd Helen yn chwilio am ffyrdd i helpu pobl yn y gymuned.

Darllenwch ragor

Steer Project

Funding for Green Gym provided outdoor activities for young people with, or at risk of, poor emotional wellbeing.

Darllen mwy

Giving children and young people a chance to have some fun during the pandemic.

RCT Council established a series of play activities to support vulnerable children and young people who had been shielding during the first lockdown.

Read more

Befriending older people living in Cwm Taf

Kelly spends her time calling people up for a chat, or offering support like shopping or collecting prescriptions.

Darllen mwy

Providing crucial support and advice during the COVID-19 lockdown

Find out how Gail, one of BAVO's Community Navigators and Bridgend County Borough Council's Common Access Point team have worked together to support a resident living with a painful condition.

Darllen mwy

Creating a supportive environment for young carers in Merthyr Tydfil.

Being a young carer comes with many challenges. During the COVID-19 pandemic, Barnardo’s ‘Hyder Project’ has supported these young people in many ways.

Darllen mwy

Hawdd i'w darllen

Os byddai'n well gyda chi weld fersiwn Hawdd i’w Ddarllen o’r cynnwys hwn, lawrlwythwch hi yma.

Agored

Aelodau Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Rydyn ni’n falch o fod yn aelodau Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Agored

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.