Dewch i weld sut rydyn ni'n gweithio gyda phartneriaid a chymunedau i wneud yn siŵr bod Cwm Taf Morgannwg yn lle da i fyw ynddo. Gallwch chi ddarllen ein gwerthoedd yma.

Meysydd gwaith

Ein meysydd o flaenoriaeth yw pobl gydag anableddau dysgu ac awtistiaeth, pobl gyda phroblemau iechyd meddwl, plant a phobl ifanc, gofalwyr di-dâl, pobl hŷn a phobl gyda Dementia, anableddau corfforol a nam ar y synhwyrau.

Darllenwch ragor

Ein partneriaid

Rydyn ni'n dod â phobl sy'n gweithio ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, y trydydd sector, tai a'r sector preifat ynghyd.

Darllenwch ragor

Ein pobl

Rydym ni’n dod â phobl ynghyd o bob rhan o Gwm Taf Morgannwg i ystyried sut allwn ni wella gwasanaethau.

Darllenwch ragor

Dogfennau defnyddiol

Yma, gallwch ddod o hyd i gofnodion cyfarfodydd a dogfennau eraill fydd yn rhoi gwybod i chi am ein gwaith a’n penderfyniadau.

Darllenwch ragor

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.