.

.

Got any questions? Have a read through our FAQs.

If you still require help then please contact us.

Pennawd testun

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.

Pennawd testun

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.

Pennawd testun

Mae’r boen ei hun yn fawr, mae’r elitr sadipscing wedi setlo, ond mae’r diam nonumy eirmo am gyfnod maen nhw’n eiddigeddus bod gyda llafur a phoen ei fod yn rhywbeth gwych, ond y diam voluptiva. Ond yn wir y maent yn casau y cyhuddiad a’r ddwy boen am ysbaid cymaint ag esgor a phoen.

Pennawd testun

Mae’r boen ei hun yn bwysig iawn, bydd yr elitr sadipscing yn cael ei setlo, ond mae’r diam nonumy eirmod eirmo amser yn genfigennus o’r gwaith mawr a’r boen.

IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig

Rydym am greu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig a fydd yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu drwy gyfnodau pontio allweddol yn eu bywydau. I wneud hyn, mae angen inni sicrhau bod digon o amser a meddwl ar gael i ddarparu gwasanaethau. Rhaid inni hefyd wneud y mwyaf o gyfleoedd i bobl archwilio’r holl opsiynau posibl sydd ar gael iddynt.

Darllen mwy

SWYDDI A GWIRFODDOLI

Creu cyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli i bobl ag anableddau dysgu

Rydym eisiau gweithio gyda phartneriaid i gefnogi pobl ag anableddau dysgu i gyrraedd eu llawn botensial o ran cyflogaeth a gwirfoddoli. Mae hyn yn cynnwys gwella sgiliau, creu cyfleoedd, a gwella hygyrchedd.

Darllen mwy

Our achievements

Photo

200

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Photo

75%

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Photo

-200%

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Our Impact

80%

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

200

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

90%

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Want to know more? Please get in touch.

Testimonial title block

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Name – Title

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Title lorem ipsum dolor inset

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Lorem ipsum dolour inset title

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Title achievement lorem ipsum

Image

Plant a phobl ifanc – Cynllun Ardal Rhanbarthol

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip elitr sed diam nonumy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed nonumy eirmod diam.

Image

Gwasanaeth Cymorth Parhaol Amlasiantaethol (MAPSS)

Mae MAPSS yn darparu cymorth therapiwtig i blant sy'n derbyn gofal sy'n byw ar draws CTM.

Rydyn ni’n gweithio gydag asiantaeth trydydd sector i ddarparu therapi a chymorth dwys i blant sy’n derbyn gofal sy’n byw mewn gofal maeth neu gartrefi plant.

Image

Gwella gwasanaethau niwroamrywiol

Creu gwasanaethau niwroamrywiol da i blant a theuluoedd.

Rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid i wella gwasanaethau a chymorth rheoli ymddygiad ar gyfer plant niwroamrywiol a’u teuluoedd.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.